ВНИМАНИЕ

ГБПОУ РО “ШПТК” не имеет интерната и общежития